امروز 1399/04/12

نمایندگی فروش نانو اکسید آهن، نانو اکسید زیرکونیوم، نانو اکسید قلع، نانو اکسید منگنز

7
نمایندگی فروش نانو اکسید آهن، نانو اکسید زیرکونیوم، نانو اکسید قلع، نانو اکسید منگنز

شرکت تولیدی صنعتی پتروپلاستیک سهند دارای بیش از 25 نمایندگی رسمی و انحصاری از بزرگترین شرکتهای تولیدی جهان است. این شرکت کلیه محصولات نانو پودری و کلوئیدی (Research Grade و Industrial Grade) خود را بصورت مستقیم از تولید کننده به مصرف کنندگان محترم عرضه می¬کند. لیست برخی از محصولات آن در جداول زیر به همراه قیمت فروش فهرست شده است: 1- نانوگرافن اکساید چند لایه، محصول شرکت Nanoshel، بسته 10 گرمی 400000 تومان 2- نانو گرافن اکساید تک لایه (Single Layer Nanographene Oxide)، محصول شرکت Nanoshel، بسته 1 گرمی 100000 تومان، بسته 5 گرمی 500000، بسته 10 گرمی 800000 تومان 3- نانوگرافن (Nanoplatelets Grade)، محصول شرکت Nanoshel، بسته 10 گرمی 400000 تومان 4- نانولوله های کربنی (MWCNT) ، محصول شرکت Nanoshel، بسته 10 گرمی 300000 تومان 5- نانولوله های کربنی (MWCNT-OH) ، محصول شرکت Nanoshel، بسته 10 گرمی 300000 تومان 6- نانولوله های کربنی (MWCNT-COOH) ، محصول شرکت Nanoshel، بسته 10 گرمی 300000 تومان 7- نانولوله های کربنی (MWCNT-NH2) ، محصول شرکت Nanoshel، بسته 10 گرمی 300000 تومان 8- نانو گرافن اکساید تک لایه (Water Dispersion)، محصول Nanoshel، CC 100، 250 هزار تومان، CC 500 یک میلیون تومان، یک لیتر 2 میلیون تومان 9- نانو گرافن اکساید (محلول در الکل)، محصول Nanoshel، CC 100، 250 هزار تومان، CC 500 یک میلیون تومان، یک لیتر 2 میلیون تومان 10- نانوکلی (Closite 30B)، محصول Nanoshel ، هر گرم 2000 تومان، بسته 1 کیلوگرمی 1500000 تومان 11- نانوگرافن (Nanoplatelets Grade)، محصول United Nanotech Innovation، بسته 10 گرمی 100000 تومان 12- نانوگرافن (Technical Grade)، محصول United Nanotech Innovation، بسته 10 گرمی 150000 تومان 13- نانوگرافن (Reseaech Grade)، محصول United Nanotech Innovation، بسته 10 گرمی 200000 تومان 14- نانوگرافن (Analytical Grade)، محصول United Nanotech Innovation، بسته 10 گرمی 250000 تومان 15- نانوگرافن اکساید (Nanoplatelets Grade)، محصول United Nanotech ، بسته 10 گرمی 100000 تومان 16- نانوگرافن اکساید (Research Grade)، محصول United Nanotech ، بسته 10 گرمی 150000 تومان 17- نانوگرافن اکساید کاهش یافته (Analytical Grade)، محصول United Nanotech ، بسته 10 گرمی 250000 تومان 18- نانولوله های کربنی (MWCNT)، محصول United Nanotech Innovation، بسته 10 گرمی 150000 تومان 19- نانو گرافن اکساید ، محصول US-NANO، بسته 10 گرمی360000 تومان 20- نانو گرافن اکساید (Water Dispersion)، محصول اسپانیایی Graphenea، CC 100، 250 هزار تومان، CC 500 یک میلیون تومان، یک لیتر 2 میلیون تومان 21- نانو گرافن (محلول در الکل و زایلن)، محصول اسپانیایی Graphenea، CC 100، 250 هزار تومان، CC 500 یک میلیون تومان، یک لیتر 2 میلیون تومان 22- فیلم نانو گرافن اکساید، محصول اسپانیایی Graphenea، 500000 تومان 23- نانو گرافن عامل دار شده با کربوکسیل (Graphene-COOH)، محصول Platonic Nanotech ، بسته 10 گرمی 200000 تومان 24- نانو گرافن عامل دار شده با هیدروکسیل (Graphene-OH)، محصول Platonic Nanotech ، بسته 10 گرمی 200000 تومان 25- نانو گرافن عامل دار شده با آمین (Graphene-NH2)، محصول Platonic Nanotech ، بسته 10 گرمی 250000 تومان 26- نانو گرافن اکساید (Graphene Oxide)، محصول Platonic Nanotech ، بسته 10 گرمی 200000 تومان 27- نانوگرافیت پولکی (Graphite)، محصول Platonic Nanotech ، بسته 100 گرمی 100000 تومان 28- نانو کربید تنگستن (WC)، محصول Platonic Nanotech، بسته 25 گرمی 150000 تومان 29- نانو لوله¬های کربنی (MWCNT)، محصول ITP-SYSTEM لهستان، بسته 10 گرمی 150000 تومان 30- نانو نقره کلوئیدی ppm 4000 (کلوئید در حلال آب)، محصول ITP-SYSTEM لهستان، cc 100، 100000تومان 31- نانو نقره کلوئیدی ppm 1000 (کلوئید در حلال آب)، محصول ایران، بسته یک لیتری 50000 تومان 32- نانو نقره کلوئیدی ppm 2000 (کلوئید در حلال آب)، محصول ایران، بسته یک لیتری 60000 تومان 33- نانو اکسید آهن (Fe2O3)، محصول Platonic Nanotech ، بسته 10 گرمی 60000 تومان 34- نانو اکسید آهن (Fe2O3)، محصول US-NANO، بسته 25 گرمی 130000 تومان 35- نانو اکسید آهن (Fe3O4)، محصول US-NANO، بسته 10 گرمی 130000 تومان 36- نانو اکسید مس (CuO)، محصول Platonic Nanotech ، بسته 25 گرمی 110000تومان 37- نانو اکسید مس (CuO)، محصول US-NANO، بسته 10 گرمی 125000 تومان 38- نانو نقره (Ag)، محصول Platonic Nanotech ، بسته 10 گرمی 350000 تومان 39- نانوکلی (Closite 20A)، محصول ساترن آمریکا، بسته 1 کیلوگرمی 500000 تومان، بسته 2 کیلوگرمی 800000، بسته 5 کیلوگرمی 1650000 تومان 40- نانوکلی (Closite 5A)، محصول ساترن آمریکا، بسته 1 کیلوگرمی 500000 تومان، بسته 2 کیلوگرمی 800000، بسته 5 کیلوگرمی 1650000 تومان 41- نانوکلی (Na+)، محصول Platonic Nanotech ، بسته یک کیلوگرمی 350000 تومان، بسته 2 کیلوگرمی 600000 تومان، بسته 10 کیلوگرمی 2500000 تومان 42- نانوکلی (مونتموریلونیت اصلاح شده)، محصول Platonic Nanotech ، بسته یک کیلوگرمی 300000 تومان، بسته 2 کیلوگرمی 500000 تومان، بسته 10 کیلوگرمی 2200000 میلیون تومان 43- نانوکلی (Bentonite)، محصول Platonic Nanotech، بسته یک کیلوگرمی 350000 تومان، بسته 2 کیلوگرمی 600000 تومان، بسته 10 کیلوگرمی 2500000 تومان 44- نانوکلی اصلاح نشده ، محصول Sigma-Aldrich، بسته یک کیلوگرمی 300000 تومان 45- نانوکلی اصلاح شده ، محصول ایران، بسته 1000 گرمی 85000 تومان، بسته 2 کیلوگرمی 150000 تومان، بسته 5 کیلوگرمی 300000 تومان، بسته 10 کیلوگرمی 500000 تومان 46- نانوکلی اصلاح شده ایرانی مشابه (Closite 15A)، بسته 1000 گرمی 150000 تومان، بسته 2 کیلوگرمی 300000 تومان، بسته 5 کیلوگرمی 1 میلیون تومان، بسته 10 کیلوگرمی بسته 10 کیلوگرمی 1500000تومان 47- نانو اکسید روی(ZnO) ، محصول Platonic Nanotech، بسته 25 گرمی 100000 تومان 48- نانو اکسید تیتانیوم (روتایل)(TiO2))، محصول Platonic Nanotech، بسته 25 گرمی 100000 تومان 49- نانو اکسید تیتانیوم (آناتاس) (TiO2) محصول Platonic Nanotech، بسته 25 گرمی 100000 تومان 50- نانو اکسید سیلیسیوم(SiO2) ، محصول Platonic Nanotech ، بسته 100 گرمی 50000 تومان 51- نانو اکسید آلومینیوم (آلفا)(Al2O3) ، محصول Platonic Nanotech ، بسته 25 گرمی 100000 تومان 52- نانو اکسید آلومینیوم (گاما)(Al2O3)) ، محصول Platonic Nanotech ، بسته 25 گرمی 100000تومان 53- نانو اکسید آلومینیوم محلول (Al2O3) ، محصول BYK، بسته یک لیتری 1500000 تومان 54- نانو اکسید روی کلوئید (ZnO) ، محصول BYK، بسته یک لیتری 800000 تومان 55- نانو اکسید روی (ZnO) ، محصول SPIC ، بسته 10 گرمی 50000 تومان 56- نانو نقره کوت شده روی اکسید تیتانیوم ، محصولSPIC، بسته 10 گرمی 5000 تومان 57- نانو اکسید سیلیسیوم (SiO2)، محصولSPIC، بسته 10 گرمی 5000 تومان 58- نانو اکسید سیلیسیوم (SiO2)، محصول US-NANO، بسته 100 گرمی 100000 تومان 59- نانو اکسید سیلیسیوم محلول (SiO2)، محصول BYK، بسته یک لیتری 1 میلیون تومان 60- نانو مواد آنتی باکتریال ، محصول SPIC، بسته 100 گرمی 10000 تومان 61- نانو کربنات کلسیم CaCO3 ، محصول نانوشل آمریکا، بسته 100 گرمی 100000 تومان 62- SWCNT ، محصول Platonic Nanotech ، بسته 10 گرمی 150000 تومان 63- Nano-Fe، محصول US-Nano بسته 10 گرمی 150000 تومان 64- Nano-Fe (کلوئید در آب)، محصول ایران، بسته یک لیتری 100000 تومان 65- Nano-Cu (کلوئید در آب)، محصول ایران، بسته یک لیتری 150000 تومان 66- Nano Fe3O4، محصول US-Nano بسته 25 گرمی 130000 تومان 67- Nano Fe2O3، محصول نانوشل بسته 25 گرمی 130000 تومان 68- Nano Fe3O4، محصول US-Nano بسته 25 گرمی 120000 تومان 69- Nano Fe2O3، محصول هند بسته 25 گرمی 100000 تومان 70- MWCNT-COOH ، محصول US-Nano بسته 10 گرمی 150000 تومان 71- MWCNT-OH ، محصول US-Nano بسته 10 گرمی 150000 تومان 72- SWCNT-COOH ، محصول US-Nano بسته 10 گرمی 150000 تومان 73- SWCNT-OH ، محصول US-Nano بسته 10 گرمی 150000 تومان 74- NANO Au، محصول US-Nano بسته 1 گرمی 1500000 تومان 75- Nano MgO، محصول US-Nano بسته 25 گرمی 100000 تومان 76- Nano SiC، محصول US-Nano بسته 25 گرمی 250000 تومان 77- Nano Co3O4، محصول US-Nano بسته 25 گرمی 320000 تومان 78- Nano Co2O3 ، محصول US-Nano بسته 10 گرمی 320000 تومان 79- Nano-WO3 ، محصول US-Nano بسته 25 گرمی 220000 تومان 80- Nano-ZrO2 ، محصول US-Nano بسته 25 گرمی 145000 تومان 81- نیترید آلومینیوم (AlN)، محصول نانوشل، بسته 25 گرمی 140000تومان 82- میله کربید تنگستن با کیفیت بالا، محصول نانوشل، یک کیلوگرم 600000 تومان 83- نانو کربید تیتانیوم (TiC)، محصول نانوشل، بسته 25 گرمی 140000 تومان 84- نانو کربید زیرکونیوم(ZrC) ، محصول نانوشل، بسته 10 گرمی 140000 تومان 85- نانو دی سولفید تنگستن (WS2)، محصول هند، بسته 10 گرمی 140000 تومان 86- نیترید تیتانیوم(TiN)، محصول هند، بسته 25 گرمی 180000 هزار تومان 87- اسپینل آلومینات منیزیم، محصول هند، بسته 25 گرمی 150000 تومان 88- اکسید وانادیم، محصول هند، بسته 25 گرمی 200000 تومان 89- محلول در آب اکسید تنگستن (WO3)، محصول هند، 100 سی سی 250000 تومان 90- محلول در زایلن اکسید تنگستن (WO3)، محصول هند، 100 سی سی 250000 تومان 91- اکسید مولیبدن(MoO3) ، محصول نانوشل، بسته 25 گرمی 180000 تومان 92- نانوکربید بور (B4C) ، محصول نانوشل آمریکا، بسته 25 گرمی 400000 تومان 93- پودر نانوکیتوسان(Chitosan) ، محصول هند، بسته 100 گرمی 250000 تومان 94- مستربچ آنتی باکتریال پایه PE و PP محصول هند 95- مستربچ Flame Retardants پایه PE و PP محصول هند

تاریخ آگهی : 1398/11/24
نام : دکتر علیرضا مجرد
شماره آگهی : 11727
تلفن : 09125300266
موقعیت : تهران


جدیدترین آگهی ها

آگهی های مرتبط

فروش چراغهای دوره گرد

8
خدمات فنی و مهندسی فیلتر سازان سبز- ماشین سازی دز طراح،سازنده و فروشنده کلیه خطوط تولید فیلتر هوای اتومبیل با کیفیتی برتر اعتبار هر شرکت به افتخارات ...
021-95119351 , 021-95119349
1398/09/27

خرید و فروش خط زغال چینی

8
خرید و فروش انواع دستگاه زغال چینی نصب راه اندازی انواع خط تولید زغال ، رفع ایراد تمامی دستگاهای با ضمانت ، آموزش کامل برای تولید تامین کلیه لوازم خط ...
09191964492
1398/10/08

ساخت انواع شیلنگ فلکسیبل خرطومی استیل با روکش

8
ساخت انواع شیلنگ فلکسیبل خرطومی استیل با روکش به همراه انواع فلنج های مختلف صنعتی استنلس استیل 304 ، 316 و 321 ....
09126110118 , 021-33530390 , 021-77448611
1398/10/16

مخزن پلی اتیلن , تانک پلاستیکی , منبع سه لایه از 20 تا 20000 لیتر

8
تولید و توزیع مخازن , وان و منابع پلی اتیلن از 20 تا 20000 لیتر(تک لایه ، دولایه ، سه لایه و چهارلایه) در اشکال افقی ، عمودی ، مکعبی ، قیفی ، زیرپله و ...
09132302987
1398/10/30

لاستیک کوپلینگ , ضربه گیر لاستیکی کنار اسکله و کشتی , فندر لاستیکی D شکل , فندر لاستیکی استوانه ای

8
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با 15 سال تجربه در عرصه طراحی و تولید قطعات لاستیکی و پلاستیکی با یکی از کاملترین و مجهزترین مجموعه های قطعه سازی،قالب س ...
031-33208401 , 031-33208402 , 09133185269
1398/10/30

پالت

8
تهیه و توزیع انواع پالت های و پالت پلاستیکی نو و دسته دوم و (مواد پلاستیک اسیابی ) پالت ها در ابعاد : (110130 ) (100120) (110110 ) (80120 ) (7090) (1 ...
09192888233 , 028-35527250
1398/11/09

فیلتر پمپ سوخت فیلتر بنزین و گازوییل

8
قیمت فیلتر پمپ بنزین و فیلتر تجهیزات جایگاه سوخت، بهترین کیفیت. برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید. قیمت فیلتر پی یو سی و نفت ابزار
021-66800184 , 09128481780
1398/11/12

خدمات برش لیزر فلزات و پانچ cnc

8
خدمات برش لیزر فلزات و پانچ cnc انجام کلیه خدمات پانچ و برش لیزری فلزات ساخت انواع تابلو برق ساخت انواع باکس های فلزی انجام خدمات پانچ CNC طراحی و برش ...
09126908702
1398/11/14

فروش دستگاه آج زن لاستیک

8
عملکرد با برق 220 ولت شهری قابلیت آج زدن روی لاستیک های صاف افزایش ایمنی و طول عمر لاستیک کاربری آسان دارای تیغه های متنوع جهت ایجاد حالت های مختلف رو ...
09109733091 , 09395748279
1398/11/14

تزریق پلاستیک

8
خدمات تزریق پلاستیک تولید قطعات پلاستیکی و خدمات تزریق پلاستیک تا 5.5کیلوگرم با دستگاه و گازگیر های مدرن با نازلترین قیمت تحویل فوری با کیفیت فوق العا ...
09128388003
1398/11/15

وب سایت نیازمندیهای صنعتی

مسئولیت آگهی ها بر عهده آگهی دهندگان می باشد. فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.