امروز 1401/03/03

اندازه گیری ابعاد

در این صفحه می‌توانید محصولات خود نظیر کولیس و ریزسنج یا هر چه که برای اندازه‌گیری ابعاد به کار می‌رود را ارائه کنید. همچنین اگر خدمات کالیبراسیون این دستگاه‌ها را انجام می‌دهید از طریق این صفحه خود را معرفی نمایید.

وب سایت نیازمندیهای صنعتی

مسئولیت آگهی ها بر عهده آگهی دهندگان می باشد. فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.