امروز 1398/09/20

تست ، اندازه گیری ، کالیبراسیون

یکی از مباحث مهم در بحث کنترل کیفیت، اندازه گیری و کالیبراسیون است. کالیبره بودن دستگاه های اندازه گیری برای ما اهمیت زیادی دارند. در این بخش خدمات مربوط به کالیبراسیون و تست وسایل اندازه گیری ارائه می شود. آزمایشگاه ها و موسسات اندازه گیری و کالیبراسیون صنعتی و نیز مسئولین کالیبراسیون کارخانه ها از این صفحه بهره ی زیادی خواهند برد.

کنترلر جومو آلمان dTRON 304

0
2500000
تامین کالا - 09121401900

وب سایت نیازمندیهای صنعتی

شماره تلفن وب سایت سلام صنعت:
تماس در ساعت اداری شنبه الی پنج شنبه