امروز 1400/09/06

تست ، اندازه گیری ، کالیبراسیون

یکی از مباحث مهم در بحث کنترل کیفیت، اندازه گیری و کالیبراسیون است. کالیبره بودن دستگاه های اندازه گیری برای ما اهمیت زیادی دارند. در این بخش خدمات مربوط به کالیبراسیون و تست وسایل اندازه گیری ارائه می شود. آزمایشگاه ها و موسسات اندازه گیری و کالیبراسیون صنعتی و نیز مسئولین کالیبراسیون کارخانه ها از این صفحه بهره ی زیادی خواهند برد.

وب سایت نیازمندیهای صنعتی

مسئولیت آگهی ها بر عهده آگهی دهندگان می باشد. فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.